Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

 

IJSSELLINIE:

Tussen Deventer en Olst, langs de IJssel, zijn de overblijfselen te vinden

van een zeer geheim verdedigingswerk uit de tijd van de Koude Oorlog.

Zonder dat de bevolking dat wist werden stuwen, inlaatwerken, sluizen

en kazematten/bunkers gebouwd. Dat alles gericht op het maken van

een waterlinie die de Russen zou moeten tegenhouden in de

periode 1950-1968.

 

STICHTING DE IJSSELLINIE:

De stichting bestaat uit ca. 50 vrijwilligers die de overblijfselen van de

IJssellinie in de omgeving van Olst/Welsum restaureren, onderhouden

en ontsluiten. Vrijwilligers informeren jaarlijks ongeveer 5000 bezoekers over het boeiende verhaal van én achter de IJssellinie.

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

De werkzaamheden groeien en de belangstelling neemt toe. Wij komen

graag in contact met mensen die belangstelling hebben voor een leuke

en boeiende klus: met andere enthousiaste mensen samen de schouders

zetten onder het verhaal van de IJssellinie.

In een gezellige en ontspannen sfeer.

Dat kan op verschillende manieren (enkele voorbeelden):

 

Technische dienst: samen met andere praktische mensen zorgen dat de

verschillende objecten goed worden onderhouden en toegankelijk

worden gemaakt. Werkzaamheden als schuren en schilderen, het

herstellen van beton, het soepel functioneren van stalen deuren, het

weer bedrijfsklaar maken van een oude aggregaat uit die tijd, kleine

beheerswerkzaamheden rondom kazematten (maaien, snoeien), etc.

Mensen met twee rechter handen zijn zeer welkom.

 

Rondleidingen: jaarlijks worden veel groepen rondgeleid. De Stichting De IJssellinie biedt verschillende rondleidingen aan die in de meeste gevallen 1 tot 1,5 uur duren. Ook is maatwerk mogelijk  aansluitend bij specifieke wensen van bezoekers. Er is belangstelling van verenigingen van historici, van Vrouwen van Nu, van (oud-) militairen, buurt- en dorpsverenigingen, van familiebijeenkomsten, etc. Een zeer divers publiek. Toenemend is de belangstelling vanuit het onderwijs. Wilt u rondleider / gids worden?

 

Maatwerk: mocht u iets geheel anders willen, dan kan dat ook. De Stichting De IJssellinie kent ook nog de volgende werkgroepen: veiligheid, oral history, ICT, beheer website, opleidingen, publiciteit, wapenbeheer, archivering.

Is uw interesse gewekt? Wilt u meer weten en/ of eens vrijblijvend kennismaken met vrijwilligers van de IJssellinie? Dat kan. Als u dat op prijs stelt krijgt u de eerste tijd een mentor/maatje om u in te werken. Iedere nieuwe vrijwilliger krijgt basisinformatie. Voor nieuwe rondleiders is er een korte cursus met handboek.

 

Neem contact op:

voor de technische dienst met Herman Brilleman, 06-37280719, e-mail

voor gids rondleidingen met Herman Logtenberg, 06-51417240, e-mail

met de secretaris Stichting De IJssellinie Harry Brink, e-mail

 

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart