Videopresentaties

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

Stichting IJssellinie geeft op verzoek een videopresentatie met gebruik van IJssellinie apparatuur op iedere gewenste locatie.

 

De inhoud van de videopresentatie:

De presentatie is een mix van film, beeld en gesproken woord.

We beginnen met het ontstaan van de IJssellinie. De politieke omstandigheden waaronder een en ander werd gebouwd.

Er wordt aandacht gegeven aan de Bescherming van de Bevolking, de BB en de Cubacrisis.

 

Via tekeningen, films en foto’s wordt een beeld geschetst van de werking van de IJssellinie, niet alleen bij Olst, maar ook in Nijmegen en Arnhem.

 

Tijdsduur: van een half uur tot avondvullend.

Informatie: per mail

Herman Logtenberg

Telefoon: 06 51 41 72 40

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart