Kazematten of gevechtsbunkers

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

Bofors-kazemat

Kletterstraat 13a, 8121 PE Olst

 

Deze kazemat was ondergronds geschikt voor bewoning van 9 militairen en voorzien van een munitie opslag ruimte. Ook stond er een stroomgenerator en was er opslag voor drinkwater en brandstof. Bovenop de kazemat was een opstelplaats voor een wapen.

 

Het 40 mm luchtdoelkanon van Bofors

 

Het kanon was tot 4000 meter hoogte effectief en was met pantsergranaten ook als vlakbaangeschut tegen gronddoelen inzetbaar.

 

Tot 1958 gebruikte men het type 40 L 60. De vuursnelheid was 240 schoten per minuut.

 

Na 1958 gebruikte men het gemodificeerde type, 40 L 70 (langere loop, radargeleid en hogere vuursnelheid).

 

De kazemat kan bezocht worden

Vierling-kazemat

Kletterstraat 13, 8121 PE Olst

 

Deze kazemat was ondergronds geschikt voor bewoning van 4 militairen. Ook stond er een stroomgenerator en was er opslag voor drinkwater en brandstof. Naast de kazemat was een opstelplaats voor een Halftrack. Bovenop de kazemat was een opstelplaats voor een wapen.

 

De Vierling mitrailleur Browning .50 (M55)

 

De effectieve dracht van de vierlingmitrailleur bij luchtdoelen was 1000 meter. Bij gronddoelen ongeveer 2000 meter. Iedere mitrailleur had een vuursnelheid van 450 - 550 schoten per minuut.

 

 

 

 

 

 

De kazemat kan bezocht worden

Shermantank

Kletterstraat 13a, 8121 PE Olst

 

Oorspronkelijke benaming: “ingebetonneerde gevechtswagens”

 

De bunkers van de infanterie bestonden uit versleten Sherman- en Ram tanks waar beton omheen werd gestort. De rupsen en de motor werden verwijderd.

De koepel werd handbediend gedraaid.

Enkele hiervan kunnen bezocht worden.

 

Er zijn diverse bewapeningen in gebruikt:

 

Het eigen Sherman 76,2 mm antitankkanon

 

De watergekoelde Vickers of Browning mitrailleur .30

 

De luchtgekoelde Bren of Browning mitrailleur .30

 

 

 

De kazemat kan bezocht worden

 

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart