Versterkte onderkomens

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

Het noodhospitaal

 

In het bos op het landgoed “De Haere” (Haereweg 4b, 8121 PJ Olst) vindt u het noodhospitaal, gedeeltelijk ingegraven. De ziekenzaal biedt plaats aan 36 gewonden. De hospitaalbunker is gebouwd in 1955 door de Amsterdamse Aannemings-

maatschappij en heeft toen 190.336 gulden gekost. Dat is nu, na inflatie-correctie, 674.579 Euro

 

De technische installatie is geleverd door Van der Leun’s Technische Handelsmaatschappij, voor een bedrag van 82.450 gulden in 1955. Dat is nu, na inflatie-correctie, 292.215 Euro.

 

Het hospitaal is gerestaureerd en compleet ingericht zoals in de 50’er jaren.

Het Noodhospitaal kan bezocht worden

Het noodhospitaal

 

De commandobunker

 

In het bos op het landgoed “De Haere”  (Haereweg 4c, 8121 PJ Olst) vindt u de commandobunker. Voor die tijd bomvrij gebouwd (1953), met muren van 120 cm dik. Vanuit deze commandobunker lopen er telefoonkabels, op ca. 2 meter diepte, naar alle kazematten en bunkers.

Gebouwd in 1952 door De Amsterdamse Aannemingsmaatschappij voor 206.896 gulden. Dit komt overeen, na inflatie-correctie, met 733.270 Euro.

 

De technische installatie is geleverd door Van der Leun’s Technische Handelsmaatschappij, voor een bedrag van 20.000 gulden in 1952. Dat is nu, na inflatie-correctie, 70.882 Euro.

 

De commandobunker is gerestaureerd en compleet ingericht zoals in de 50’er jaren.

De commandobunker kan bezocht worden

De LAACC-bunker

 

Ten zuiden van Welsum (IJsseldijk 5a, 8196 KA Welsum) ligt de LAACC-bunker, het Light Anti Aircraft Control Centre. Deze, als boerenschuur vermomde bunker, deed tijdens de Koude Oorlog dienst als commandopost. De grote deuren waren louter bedoeld als vermomming. In deze bunker bevond zich het commandocentrum van de luchtverdediging van de voormalige IJssellinie.

 

Gebouwd in 1952 door De Amsterdamse Aannemingsmaatschappij voor 206.896 gulden. Dit komt overeen, na inflatie-correctie, met 733.270 Euro.

 

De technische installatie is geleverd door Van der Leun’s Technische Handelsmaatschappij, voor een bedrag van 20.000 gulden in 1952. Dat is nu, na inflatie-correctie, 70.882 Euro.

 

De LAACC-bunker kan bezocht worden.

De commandobunker

De LAACC-bunker

De luchtdoelterp

 

De terp is een onderdeel van de IJssellinie

(Jan Schamhartstraat 98, 8121 PB Olst). De stuwen va de IJssellinie zouden ongetwijfeld het belangrijkste doelwit van vijandelijke aanvallen zijn en moesten dus terdege worden beschermd. De stuw bij Olst lag bovendien nog in het verlengde van de lijn tussen beide kerktorens.

Die lijn vormde zo een “gemakkelijke” aanvliegroute voor vijandelijke bommenwerpers. De terp met zijn 3 opstelplaatsen voor luchtafweergeschut van het type Bofors 40L70 is in diezelfde aanvliegroute geplaatst.

In de gasdichte - personeelsbunker -  was slaapgelegenheid voor de in totaal 28 man bedienend personeel: 9 man voor elk stuk geschut plus de coördinerend commandant.

 

De voorraad munitie lag opgeslagen in de andere ruimte - de munitiebunker - zo beschermd mogelijk en dus dicht tegen het dijklichaam aan.

 

Gebouwd in 1952 door De Amsterdamse Aannemingsmaatschappij voor 97.550 gulden. Dit komt overeen, na inflatie-correctie, met 345.555 Euro.

 

Deze terp en andere objecten kunnen op verzoek bezocht worden.

Personeelsbunker

Munitieopslag

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart