Laat de IJssel overstromen en het omringend gebied inunderen.

Stichting de IJssellinie presenteert,

samen met Arcadis-Uflow de App “IJssellinie 1950-1968”

 

Ervaar in het veld wat de IJssellinie beoogde met water in het landschap.

De IJssellinie app is een hulpmiddel om levend te maken wat het waterbouwkundige werk betekende op een menselijke schaal.

IJssellinie 1950-1968 is een app voor Android en iOS gemaakt n.a.v. het militair erfgoed rondom de IJssellinie. Tijdens de koude oorlog was in het strikte geheim een uitgestrekt gebied in het oosten van Nederland aangewezen als een verdedigingslinie die onder water gezet kon worden. Dit plan was van kracht tussen 1950 en 1968 om zo een mogelijke Sovjetopmars het hoofd te kunnen bieden. Met het gebruik van de app en de camera op je telefoon of tablet, aangevuld door een augmented reality laag, kun je in het gebied bepaalde stukken land zien overstromen of een inlaatwerk in werking zetten. Net alsof het plan van de IJsselinie in werking zou zijn getreden.