3. Luchtdoelterp en gevechtsbunkers

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

Startpagina

Home

3. Luchtdoelterp en gevechtsbunkers

Onder leiding van een deskundige gids bezoekt u de luchtdoelterp en gevechtsbunkers.

Duur:

 

Kosten:

 

 

 

Groepsgrootte:

 

 

Start:

2 uur    Aanvraagformulier (klik hier)

 

€ 8,-- pp, Kinderen t/m 12 jaar € 4,-- pp.

(er wordt een minimum tarief voor 10 deelnemers in rekening gebracht)

 

De groep wordt opgedeeld in groepen van maximaal 15 personen. Meerdere groepen mogelijk. 1 gids per groep.

 

Jan Schamhartstraat 98, 8121 PB Olst

Doel van deze linie was het inunderen van een kilometersbrede strook ter weerszijden van de IJssel tussen Nijmegen en Kampen. De inundatie zou  mogelijk worden gemaakt door het afzinken van drijvende stuwen. Ter verdediging van de stuw bij Olst werd de luchtdoelterp aangelegd welke ruimte bood voor drie opstelplaatsen voor luchtafweergeschut van het type bofors 40L70. De bunker bestaat uit een personeelsbunker met slaapgelegenheid voor 28 personen en opslagruimte voor munitie.

 

Een deel van de bunker is ingericht met informatie over De Bescherming Bevolking (BB). Deze civiele beschermingsorganisatie werd in 1952 opgericht om de Nederlandse bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen.

 

Behalve de luchtdoelterp lagen rond de stuw in Olst zo’n 60 kleinere gevechtsbunkers of kazematten. Deze waren voorzien van luchtdoelgeschut en/of mitrailleurs. U bezoekt onder andere een ingebouwde Shermantank.  De tank is ontdaan van de motor en in beton gegoten. De verblijven voor de geschutsbemanning waren beperkt tot het hoognodige. Bij een inundatie zouden zij voor onbepaalde tijd op zichzelf aangewezen zijn.

 

U kunt een rondleiding reserveren via dit aanvraagformulier (klik hier)

Het noodhospitaal is in beginsel geschikt voor betreding door minder validen. De stichting wijst er echter op dat enkele onderdelen van het bunkercomplex, met name de commandobunker en de kazematten aan de Kletterstraat 13 en 13 a, gebouwd zijn als compact verdedigingswerk en door deze bouw niet toegankelijk zijn voor minder validen. Ook de dijkterp aan de Jan Schamhartstraat  kent beperkingen met betrekking tot de toegankelijkheid voor minder validen.

 

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart