1. Commando- en Hospitaalbunker

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

Startpagina

Home

1. Commando- en Hospitaalbunker

Onder leiding van een deskundige gids bezoekt u de Hospitaal- en Commandobunker in het bos.

Duur:

 

Kosten:

 

 

 

Groepsgrootte:

 

 

Start:

1 uur    Aanvraagformulier (klik hier)

 

€ 4,-- pp, Kinderen t/m 12 jaar € 2,-- pp.

(er wordt een minimum tarief voor 10 deelnemers in rekening gebracht)

 

De groep wordt opgedeeld in groepen van maximaal 15 personen. Meerdere groepen mogelijk. 1 gids per groep.

 

Hospitaalbunker, Haereweg 4b, 8121 PJ Olst

De gedeeltelijk ingegraven Hospitaalbunker werd gebouwd om als militair noodhospitaal in tijden van oorlog tijdelijke opvang te bieden aan gewonde soldaten. De ziekenzaal biedt ruimte aan 36 personen. Deze bunker uit 1955 is gerestaureerd en ingericht zoals het er in de jaren 50 uit zou hebben gezien.

 

Vanuit de Commandobunker opereerde de commandant. Deze bunker werd in 1952 gebouwd met muren van 120 cm dik. Vanuit deze bunker lopen telefoonkabels naar alle kazematten en bunkers.

 

U kunt een rondleiding reserveren via dit aanvraagformulier (klik hier)

Het noodhospitaal is in beginsel geschikt voor betreding door minder validen. De stichting wijst er echter op dat enkele onderdelen van het bunkercomplex, met name de commandobunker en de kazematten aan de Kletterstraat 13 en 13 a, gebouwd zijn als compact verdedigingswerk en door deze bouw niet toegankelijk zijn voor minder validen. Ook de dijkterp aan de Jan Schamhartstraat  kent beperkingen met betrekking tot de toegankelijkheid voor minder validen.

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart